PowerFULL PEOPLE

VOOR PROFESSIONALS DIE ZÉLF HET VERSCHIL WILLEN MAKEN

Quantum Change Solutions

Gamechanger in duurzame gedragsverandering, talentontwikkeling en cultuurtransformatie


Verandering van binnenuit

Veel traditionele begeleidingsmethodes zijn gericht op verandering van gedachten en daarmee het (emotionele) gedrag. Ondanks nieuwe inzichten en/of een tijdelijke verbetering vallen veel mensen terug in oude gewoontes. Quantum Change Solutions werkt met een innovatieve Software Technologie. Een softwaretoepassing die op een unieke manier werkt op het niveau van het onderbewuste. Dus voorbij aan je bewuste gedachten, die zoveel invloed hebben in tijden van verandering en die je vast kunnen houden in het ‘oude vertrouwde’. De software ondersteunt in het bewust worden én transformeren van de onbewust blokkerende patronen, die het bereiken van jouw doel in de weg staan.

De verandering in je ‘binnenwereld’ manifesteert zich vanzelfsprekend en positief in de ‘buitenwereld’. In je dagelijkse leven ervaar je meer ontspanning en gemak. Je maakt keuzes vanuit zelfrealisatie in plaats van uit angst of zorg.

Echte verandering vraagt om een verrassend andere aanpak

Neurowetenschap

Neurowetenschap laat zien dat minstens 95 procent van ons bewustzijn eigenlijk onderbewust is. Huh? Ja, bijna al het menselijk gedrag is ontstaan in het onderbewustzijn, waar houdingen en perceptie’s worden gevormd. Zonder het beïnvloeden van het onderbewustzijn is een diepe en duurzame verandering dus hoogst onwaarschijnlijk. Het bewaakt namelijk onder meer conditioneringen uit de kindertijd die ons niet meer dienen. Deze conditioneringen bepalen in aanzienlijke mate ons gedrag, hoe we ons voelen en uiteindelijk het resultaat dat we bereiken.

Krachtig onderbewustzijn

Hoewel het bewustzijn ons lijkt te beïnvloeden en te motiveren, stuurt deze echter maar minder dan 5 procent van onze gedachten en acties aan. Het bewustzijn kan maar 1 tot 3 gebeurtenissen tegelijkertijd verwerken. Daarentegen verwerkt het onderbewustzijn duizenden gebeurtenissen tegelijk! Ons onderbewustzijn is 200.000 keer sterker dan ons bewustzijn. Psycholoog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit van Nijmegen Ab Dijksterhuis heeft hier een interessant boek over geschreven: "Het slimme onbewuste".

De kracht van overtuigingen

Onze onderbewuste ervaringen creëren overtuigingen die - op hun beurt – weer toekomstige gedachten en gedragingen stimuleren of afremmen. Vaak zijn deze gedachten en gedragingen zelf-beperkend of zelfs zelfvernietigend. Ze bepalen onze bezieling en bevlogenheid. Ze bepalen onze grenzen van wat we zowel persoonlijk als professioneel kunnen bereiken. Ze bepalen de grenzen van onze ervaring van geluk & succes.

Quantum Change Solutions

Quantum Change Solutions ondersteunt in het bewust worden én oplossen van onbewuste blokkerende patronen die het bereiken van jouw doel in de weg staan.

Het is dé sleutel voor de echte verandering van gedrag mét duurzaam resultaat.

Het is de methodiek waarmee elke professional, elk team en leidinggevende blijvend succesvol kan zijn en het verschil kan maken.

De begeleiding is positief, methodisch, concreet en maakt het ‘onzichtbare’ zichtbaar en tastbaar.

Met als bonus een verrassend nieuwe kijk op gedrag en de resultaten in je leven.

Wat Quantum Change Solutions voor jou doet

Komt tot de kern

Quantum Change Solutions maakt met een op quantummechanica gebaseerde technologie binnen luttele seconden objectieve, spot-on analyses van wat er in jouw "Persoonlijk Cloud" aan onbewuste informatie zit die jou op dit moment belemmert om jouw verlangen, jouw doel, te realiseren.

Transformeert blokkades

De interventiemodule van de software zorgt voor de oplossing in jouw "Persoonlijke Cloud". Onbewuste zelf-beperkende overtuigingen worden bewust gemaakt en getransformeerd. De informatie in jouw "Persoonlijke Cloud" wordt in lijn gebracht met het doel dat jij wilt realiseren zodat het realiseren hiervan als vanzelf gaat.

Ontsluit jouw potentieel

Quantum Change Solutions helpt jou op een effectieve, duurzame en diepgaande manier te transformeren wat jouw geluk, welzijn en succes in de weg zit. Het ontsluit hiermee jouw potentieel zodat jij jouw verlangen, jouw doel, kunt realiseren.

Hoe werkt het

Vanuit het perspectief van de Quantummechanica is alles in het universum, dus ook de mens, energie, frequentie en trilling (Nikola Tesla; een Kroatische uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige (1856-1943) ) en energie is informatie (dr.Joe Dispenza; neurowetenschapper). Alles wat je zintuiglijk waarneemt en waargenomen hebt sla je als informatie op in wat ik noem het Persoonlijk Informatieveld; jouw "Persoonlijke Cloud". 95% Hiervan is dus onbewust! Jouw Persoonlijk Informatieveld vormt de bron voor jouw gedachten, die weer de bron vormt voor jouw gedrag en uiteindelijk het resultaat in jouw leven. De informatie uit de eerste 10 jaar van je leven speelt hier een belangrijke rol.

QCS is een bewezen innovatieve en effectieve methodiek die werkt met software die gebaseerd is op quantummechanische technologie. Een deel van de software is in staat om de bestaande informatie in het Persoonlijke Informatieveld te analyseren aan de hand van de frequenties van het Persoonlijk Informatieveld.

De database die gebruikt wordt om de analyses te maken, is ontwikkeld om zowel op persoonlijke thema’s als ook op zakelijke expertisegebieden analyses te maken. Ze is geschikt om binnen een paar seconden de essentiële ‘onderstromen’ (de oorsprong van ons gedrag) in mensen en bedrijven zichtbaar op een scherm te tonen. En om resonerende oplossingen te vinden.

Door middel van een algoritme wordt binnen luttele seconden een spot-on, objectieve analyse gemaakt van de unieke informatie in het Persoonlijke Informatieveld. Hierdoor wordt meteen duidelijk wat de, met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid, belemmering is die voor het doel staat dat je wilt bereiken. Het algoritme maakt ook een analyse over welke andere informatie nodig is in het Persoonlijk Informatieveld die juist wél zorgt voor het bereiken van het doel.

Door verandering van de informatie - interventie met de software - in het Persoonlijke Informatieveld, worden onderbewuste, zelf-beperkende overtuigingen getransformeerd en ontstaat er meteen bewustzijn op de nog te leren les waarom het doel nog niet eerder bereikt was. Het creëren van bewustzijn hierop is essentieel omwille van het duurzaam transformeren van zelf-beperkende overtuigingen. Door de interventie verandert dus de informatie in het Persoonlijk Informatieveld en daarmee de ‘onderstroom’ van de mens. Zoals gezegd, de ‘onderstroom’ is de basis van al ons duurzame gedrag.

De informatie wordt in lijn gebracht met het doel dat je wilt realiseren. De verandering in het onderbewustzijn heeft directe invloed op het bewustzijn. Gedachten veranderen als vanzelf, daarmee ook het handelen en daarmee het uiteindelijke resultaat.

Quantum Change Solutions is een veilige en effectieve manier om toegang te krijgen tot de informatie in het onderbewustzijn en deze te transformeren, wat leidt tot hogere bewustzijnsniveaus. Het is een effectieve en succesvolle manier om het welzijn en geluk van mensen en organisaties positief te beïnvloeden

Het Proces

Een Quantum Change Solutions aanpak betreft een 7-tal sessies binnen 7 weken. Tijdens de sessies ben ik er vanzelfsprekend voor jou. Ik draag zorg voor een basis van vertrouwen waardoor jij je bewustwordingsproces kan aangaan. Door het bespreken van de thema's (onbewuste overtuigingen) die uit de analyses komen wordt het onbewuste bewust bemaakt. Dit geeft verheldering en een diep inzicht in de oorsprong van jouw gedrag. Het proces vraagt om vanuit verwondering open te staan voor het onbekende; zowel voor datgene wat vervulling heeft gegeven als voor datgene wat teleurstelling heeft gebracht. We bespreken, vanuit analyse met de software, de informatie die jij nodig hebt in jouw Persoonlijk Informatieveld om jouw doel als vanzelf te realiseren. Door een interventie met de software wordt jouw Persoonlijke Informatieveld verrijkt met deze informatie. Gedurende de 7 weken zul je ervaren dat je steeds meer gaat leven vanuit een gevoel van flow en dat jij je meer en meer verbindt met wat werkelijk belangrijk voor je is.

Waarin is Quantum Change Solutions uniek

Innovatieve Technologie

- Een bewezen innovatieve en effectieve methodiek die veel verder en dieper gaat dan alle conventionele methodieken van visualisatie, bevestiging, wilskracht en positief denken

- Een baanbrekende benadering om verandering op het onderbewuste niveau mogelijk te maken, waar ten minste 95% van ons bewustzijn actief is

- Door de digitale benadering is de begeleiding objectief en doelgericht. De combinatie van technologie, software en Data maakt onbewuste patronen zichtbaar

Duurzaam en diepgaand

- Er ontstaat een diepgaand inzicht in de oorzaak van jouw huidige proces en geeft concrete oplossingen

- Onbewuste belemmerende patronen worden zichtbaar gemaakt en duurzaam opgelost in de kern

- Er is een directe koppeling naar het dagelijks handelen

- Vooral effectief op het gebied van gedrags- en gewoonteverandering, welzijn en stressvermindering

Snel resultaat

- In een tijdsbestek van maximaal 7 weken onderga je 7 sessies die leiden tot een significante transformatie

- Het is dé oplossing om optimaal rendement te hebben van de investering in geld, tijd en energie bij het bereiken van persoonlijke- en bedrijfsdoelen.

PROGRAMMA'S

Quantum Change Solutions

Quantum Change Solutions werkt voor elk doel.

wordt ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling van individuen, teams en de professionele ontwikkeling van organisaties.

Maatwerk is altijd mogelijk afhankelijk van de behoefte.

De financiële investering is afhankelijk van het type Programma waarvoor gekozen wordt.

Informatie met betrekking tot Quantum Change Solutions Programma's en de investering bespreek ik graag persoonlijk.