PowerFULL PEOPLE
Empowering People | Creating Breakthroughs


Begeleiding met de SENSE Software Technologie (SENSE)

Dit is een innovatieve begeleidingsmethodiek die gebruik maakt van kwantuminformatie om mensen en bedrijven te helpen hun doel snel en duurzaam te bereiken.

Het verschil tussen SENSE en veel traditionele begeleidings- en trainingsmethodes is dat met SENSE op een unieke manier gewerkt wordt op het niveau van het onderbewustzijn. In dit "onbewuste" zitten groeibevorderende en groei belemmerende overtuigingen, mindset, emoties, gevoelens, patronen en zogenaamde coping-mechanismen. SENSE ondersteunt in het bewust worden én transformeren van de onbewuste blokkerende patronen, die het bereiken van jouw doel in de weg staan. En daar ligt de sleutel voor de échte verandering.

Je versterkt je fundering, je persoonlijke of zakelijke basis van binnenuit. De begeleiding is positief, methodisch, concreet en maakt het ‘onzichtbare’ zichtbaar en tastbaar. Snel, diepgaand en duurzaam. Met als bonus een verrassend nieuwe kijk op gedrag en de resultaten in je leven. Je realiseert wezenlijke doorbraken.


Life Coaching

In Life Coaching onderzoek je samen met mij jouw coachingsvraag. Met intensieve persoonlijke gesprekken onderzoeken we deze vraag vanuit een positieve resultaatgerichte houding. Tussen de twee- of vier-wekelijkse gesprekken heb je als coachee de gelegenheid om te werken met de uitkomst van de gesprekken, totdat het gewenste resultaat is gerealiseerd. Waar nodig krijg je oefeningen mee ter voorbereiding op het volgende gesprek.

Kijk voor meer informatie en thema's voor Life Coaching bij Persoonlijke Doorbraak.


Executive Coaching

Executive coaching is een vorm van coaching voor leiders, managers en ondernemers. Gekoppeld aan de rol van de coachee. Door mijn ervaring spreek ik de taal van leiders en managers en heb ik begrip voor de vraagstukken die passen bij deze rol. Het vertrekpunt is vaak werk gerelateerde vraagstukken. Daarbij komen persoonlijke vraagstukken vanzelfsprekend waar nodig ook aan de orde.

Kijk voor meer informatie en thema's bij Persoonlijke Doorbraak en Doorbraken voor Leiders.


Team Coaching

Wil je een duurzaam resultaat behalen met je TEAM? Dan telt de bijdrage van elk individu binnen het TEAM, dat wat de (informele) leider doet en ook de omgeving, de context, waarbinnen gewerkt wordt draagt bij aan het behalen van het gewenste resultaat. Allemaal onderwerpen om te verkennen en te achterhalen wat nodig is om succesvol te zijn. Samen verkennen we ook de belangrijke pijlers voor een TOP TEAM : hoe staat het binnen jouw TEAM met het vertrouwen, de communicatie, de betrokkenheid, de verantwoordelijkheid en uiteraard het realiseren van de collectieve resultaten?

Ik begeleid TEAM doorbraken op 2 niveaus. Kijk bij Team Doorbraken


Team Coaching met Human Design: inzicht in groepsdynamica.

In het effectiever leren werken en opbouwen van een team gaat een analyse met Human Design een slag dieper. Duidelijk wordt wat elk individueel lid brengt in de  groepsdynamica. Wie versterkt wie of wat? Wie werkt binnen de groepsdynamiek constructief of destructief? Niet omdat dat ligt aan die persoon, maar puur omdat het de mechaniek van de groep in die samenstelling is. Geen enkel ander leerinstrument kan deze inzichten geven. Human Design legt de kwaliteiten van ieder individueel en zeker ook van de groepsdynamica bloot. Waar stroomt de energie en waar niet? Zodra we dit weten kunnen we gaan werken aan een constructief team en kunnen training en coaching een mooi vervolg zijn op deze bewustwordingsslag.

Wil jij doorbreken met jouw team op een dieper level waarbij je inzicht wilt krijgen in ieders unieke kwaliteiten, talenten en bijdrage aan het geheel?  Neem vrijblijvend contact met me op en we bespreken de wensen en mogelijkheden. 


Verandermanagement, Interimmanagement

Is er tijdelijke ondersteuning nodig op senior-management gebied, voor de implementatie van een verandering of de begeleiding van een transitie? Wellicht behoefte aan meedenkkracht op strategisch niveau of het meedenken en ontwikkelen van veranderprogramma's op het gebied van leiderschap, cultuur, ketensamenwerking & operational excellence? Of bestaat de behoefte aan een coach voor MT leden bij borging van de veranderingen en de eigen professionele ontwikkeling daarin?

Voor meer informatie kijk bij Organisatie Doorbraak

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de mogelijkheden en een passende aanpak te bespreken.